EJEB ítélet

Az EJEB első ízben mondta ki, hogy a szexuális irányultság szerinti különbségtétel az Emberi Jogok Európai Egyezményének hátrányos megkülönböztetést tiltó rendelkezésébe ütközik.

Jogeset

Az EJEB megállapította, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot kimondó 8. cikkébe ütközik azon nemzeti szabályozás, amely bünteti a homoszexuális férfiak szexuális kapcsolatát. 

Jogeset

Az EJEB a Karner-elvet alkalmazva megállapította, szexuális irányultságon alapuló tiltott megkülönböztetést jelent, hogy egy munkáltató által nyújtott biztosítás az azonos nemű élettársra nem terjed ki. Az EJEB azt is megállapította, hogy azonos nemű élettársakra kiterjed a családi élet fogalma.

Jogeset