beleegyezési korhatár

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 199. §-a (Természet elleni fajtalanság) az Alkotmány 70/A. §-ba ütközik, mert objektív ismérvek alapján nem igazolható, így önkényes megkülönböztetést tesz a szexuális irányultság szerint az olyan 18 éven felüli személyek között, akik 14-18 év közötti személyekkel beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesítenek.
Ehhez hasonlóan megállapította a 200. § (Természet elleni erőszakos fajtalanság) alkotmányellenességét, mivel nincs ésszerű oka annak, hogy a szemérem elleni erőszakot és a természet elleni fajtalanságot elkövetők cselekményét – önmagában a szexuális irányultságuk alapján – a törvényhozó különböző bűncselekménynek minősítse.

Jogeset

A meleg párokra vonatkozó eltérő beleegyezési korhatár meghatározása sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyes rendelkezéseit.

Jogeset

Az EJEB megállapította, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot kimondó 8. cikkébe ütközik azon nemzeti szabályozás, amely bünteti a homoszexuális férfiak szexuális kapcsolatát. 

Jogeset