véleménynyilvánítás szabadsága

"Gyermekvédelmi" törvény

A 2021-ben elfogadott törvény módosította a családvédelmi és gyermekvédelmi törvényt, a méditörvényt, a reklámtörvény és a köznevelési törvényt, és ezekbe olyan rendelkezéseket vezetett be, amely szerint kiskorúak nem férhetnek hozzá a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő tartalmakhoz.

Fedotova kontra Oroszország

A leszbikus aktivistával szemben pénzbírságot szabtak ki az orosz hatóságok homoszexuális propaganda nyilvános népszerűsítéséért. Mivel a sérelmet nem sikerült orvosolni a nemzeti jogorvoslati rendszer keretében így az ENSZ Emberi Jogi Bizottságához fordult a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában foglalt jogai megsértése miatt, ahol megállapításra került, hogy a kérelmező korlátozásával sérült a véleménynyilvánításhoz való joga, valamint szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés is megvalósult, mivel Oroszország nem tudta megfelelően igazolni, hogy a heteorszexuális propaganda engedélyezésével szemben miért korlátozza a homoszexuális propagandát.

Bayev és mások kontra Oroszország

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint az orosz hatóságok több aktivista véleménynyilvánításhoz való jogát korlátozták, amikor az általuk felmutatott transzparens szövege miatt demonstrációjukat a homoszexualitás kiskorúak közötti népszerűsítésének minősítették, mindemellett azt is megállapította a Bíróság, hogy a vonatkozó orosz szabályozás hátrányos megkülönböztetést is megvalósít.