Bayev és mások kontra Oroszország

Bayev és mások kontra Oroszország

Típus: 
Ügyszám: 
67667/09, 44092/12, 56717/12
2017. június 20
Rövid összefoglaló: 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint az orosz hatóságok több aktivista véleménynyilvánításhoz való jogát korlátozták, amikor az általuk felmutatott transzparens szövege miatt demonstrációjukat a homoszexualitás kiskorúak közötti népszerűsítésének minősítették, mindemellett azt is megállapította a Bíróság, hogy a vonatkozó orosz szabályozás hátrányos megkülönböztetést is megvalósít.

Tényállás: 

Az orosz hatóságok szerint három aktivista a homoszexualitást kiskorúak számára népszerűsítő nyilvános tevékenységet végzett, ezért a hatályos szabályozás értelmében szabálysértést követett el. A tevékenység abban nyilvánult meg, hogy az egyik kérelmező 2009-ben „A homoszexualitás normális” és „Büszke vagyok a homoszexualitásomra” transzparenseket tartott a kezében egy középiskola előtt, míg a másik két kérelmező egy gyermekek könyvtára előtt tartott hasonló statikus demonstrációt 2012-ben. Transzparenseiken a következő szövegek álltak: „Oroszországban a legmagasabb a tinédzser-öngyilkosságok száma. Ez a szám nagymennyiségű homoszexuálist is magában foglal. Ők azért döntenek így, mert nincsenek tisztában a saját természetükkel. A képviselők gyermekgyilkosok. A homoszexualitás jó!”, valamint a „Gyermekeknek joga van tudni. A nagy emberek is melegek időnként; a melegek is lehetnek nagy emberek. A homoszexualitás természetes és normális”. Később a harmadik kérelmező egy újabb demonstrációt tartott, kezében egy olyan transzparenssel, amelyen egy korábbi szovjet színésznőtől származó idézet volt olvasható: „A homoszexualitás nem perverzió. A gyephoki és a jégbalett az”.

Mindegyik kérelmező esetében közös, hogy a helyi hatóságok minden esetben különböző összegű pénzbírságot (kb. 34-130 Euro) szabtak ki a szabálysértésekért és a fellebbezéseiket elutasították. A kérelmezők még alkotmánybírósági eljárást is kezdeményeztek a vonatkozó jogszabályok alkotmányellenességére hivatkozva, azonban kérelmeiket elutasította az Alkotmánybíróság. 2013-ban a szabálysértési törvényt is módosították, kimondva a szabálysértési felelősséget a „nem hagyományos” szexuális kapcsolat kiskorúak közötti népszerűsítéséért. Ennek a rendelkezésnek az alkotmányellenességére hivatkozva az egyik kérelmező és más személyek is az Alkotmánybírósághoz fordultak, de az Alkotmánybíróság eljárása során nem állapított meg alkotmányellenességet.

Döntés: 

Az EJEB döntése alapján a hatályos orosz szabályozás sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke szerinti véleménynyilvánítás szabadságát. A Bíróság megállapította, hogy a vonatkozó jogszabály nem éri el a kitűzött célját – azaz az erkölcsök védelmét – hanem éppen ellenkezőleg hat. Mindemellett az ilyen jellegű jogszabályok támogatják a megbélyegzést, az előítéleteket és a homofóbia terjedését.

A fentieken túl a Bíróság az Egyezmény 14. cikkébe, azaz a megkülönböztetés tilalmába ütközőnek is találta azt a tényt, hogy diszkriminatív a véleménynyilvánítás ilyen irányú tilalma, ami a nemi identitáson alapul és a heteroszexuálisokkal szemben nem áll fenn.

Megállapította a Bíróság továbbá, hogy az itt vizsgált szabályozás alapján a hatóságok hajlamosak lehetnek az elfogultságra a homoszexuális kisebbséggel kapcsolatban a heteroszexuális többséggel szemben, és hogy a hatóságok nem tudják megfelelően igazolni az eltérő bánásmód megalapozottságát.

Idézetek: 

„… a Bíróság úgy találja, hogy a kérdéses jogi szabályozás nem segíti elő az erkölcs védelmének törvényes célját, és az ilyen intézkedések inkább kontraproduktívak az olyan megállapított törvényes cél elérése érdekében, mint az egészség védelme vagy mások jogainak védelme. Tekintve a használt terminológia bizonytalanságát, valamint az alkalmazás lehetséges korlátlan hatályát, ezek a rendelkezések alkalmasak egyedi esetekben sérelmet okozni, ahogyan bizonyítékként szolgál erre a három kérelmező esete is. Ezeken túl az ilyen törvények elfogadásával a hatóságok elősegítik a megbélyegzést és az előítéleteket és bátorítják a homofóbiát, ami összeegyeztethetetlen az egyenlőség, pluralizmus és tolerancia fogalmaival a demokratikus társadalmakban”

„A Bíróság megállapítása szerint a szabálysértésről szóló törvény kifejezetten tiltja a „nem hagyományos szexuális kapcsolatok népszerűsítését, ami így egy torzított képet mutat a hagyományos és nem hagyományos szexuális kapcsolatos társadalmi egyenlőségéről”, együttesen megállapítva ezt az Alkotmánybírósággal. Ezek alapján a szabályozás alsóbbrendűnek állítja be az azonos neműek kapcsolatát a külön neműek kapcsolatához képest.”

Jogszabály-hivatkozás: