Oliari és mások kontra Olaszország

Oliari és mások kontra Olaszország

Típus: 
Ügyszám: 
18766/11, 36030/11
2015. július 21
Rövid összefoglaló: 

A kérelmezők azt panaszolták, hogy az olasz jogszabályok nem nyújtanak lehetőséget arra, hogy házasságot kössenek, vagy egyéb, polgári jogilag elfogadott kapcsolatot létesítsenek, ezért szexuális irányultságuk miatt hátrányos megkülönböztetést szenvednek el. Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy Olaszország megsértette a kérelmezők magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogát, mivel nem tette lehetővé, hogy az azonos nemű párok bármilyen formában, jogi keretek között létesíthessenek kapcsolatot.

Tényállás: 

Összesen hat kérelmező, három egynemű pár fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához 2011-ben, mivel az olasz jogszabályok nem teszik lehetővé számukra a házasságot, sem azt, hogy más, polgári jogilag elfogadott kapcsolatot létesítsenek. Az egyik pár az Alkotmánybírósághoz is fordult, azonban itt is megállapításra került, hogy az olasz jogszabályok csak a különböző nemű párok esetében teszik lehetővé a házasságot, továbbá az Alkotmánybíróság is megállapította, hogy az EU jogszabályok sem kötelezik erre a tagállamokat, hanem az azonos neműek házasságának és egyéb törvényes kapcsolatainak szabályozását a tagállamok hatáskörében hagyja.

A kérelmezők az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkének (magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog), valamint 14. cikkének (megkülönböztetés tilalma) megsértésére alapozták kérelmüket.

Döntés: 

A Bíróság a fenti esetekhez kapcsolódóan nem a házasság lehetőségének hiányát vitatja, hanem bármilyen elismert, bejegyzett kapcsolat létesítésének lehetőségét, tehát a jogvita forrása a fennálló kapcsolat elismerése, védelemben részesítése és a külön nemű párok ilyen jellegű kapcsolatához fűződő jogok biztosításának hiánya.

Az ügy összes körülményét tekintve a Bíróság megállapította, hogy Olaszország megsértette az Egyezmény 8. cikkéből fakadó, magán- és családi élet tiszteletben tartásához való kötelezettségét, amikor nem tette lehetővé, hogy az azonos nemű párok bármilyen formában, jogi keretek között létesíthessenek kapcsolatot.

Idézetek: 

„A Bíróság megismétli, ahogyan azt már korábban is tartotta, hogy az azonos nemű párok ugyanúgy alkalmasak stabil, elkötelezett párkapcsolat kialakítására, mint a különnemű párok és kapcsolatuk jogi elismerése és védelme tekintetében lényegében hasonló helyzetben vannak, mint a különnemű párok (lásd Schalk és Kopf ügy …). Ebből következően a Bíróság már korábban elismerte, hogy az azonos nemű párok kapcsolatának jogi elismerése és védelme szükséges.”

Jogszabály-hivatkozás: