házasság

Frédéric Hay kontra Crédit agricole mutuel de Charente‑Maritime et des Deux‑Sèvres

Fréderic Hay polgári együttélési szerződést kötött egy azonos nemű személlyel, azonban munkáltatója megtagadta számára a házasságban élő alkalmazottaknak járó pótszabadság és házasságkötési támogatás nyújtását. Az Európai Unió Bíróságának döntése alapján a 2000/78/EK irányelvvel (a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról) ellentétes a munkáltató azon gyakorlata, amely szerint a polgári együttélési szerződést kötött munkavállalók nem részesülhetnek ugyanabban a kedvezményben, mint a házasságot kötött munkavállalók.

Oliari és mások kontra Olaszország

A kérelmezők azt panaszolták, hogy az olasz jogszabályok nem nyújtanak lehetőséget arra, hogy házasságot kössenek, vagy egyéb, polgári jogilag elfogadott kapcsolatot létesítsenek, ezért szexuális irányultságuk miatt hátrányos megkülönböztetést szenvednek el. Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy Olaszország megsértette a kérelmezők magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogát, mivel nem tette lehetővé, hogy az azonos nemű párok bármilyen formában, jogi keretek között létesíthessenek kapcsolatot.

Az európai családjog kézikönyve. Házassággal, szülői felelősséggel és tartással kapcsolatos ügyek az európai uniós jogban és a hágai egyezményekben

Wopera, Z. (2012).  Az európai családjog kézikönyve. Házassággal, szülői felelősséggel és tartással kapcsolatos ügyek az európai uniós jogban és a hágai egyezményekben. 274.

A Schalk-ügy: az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az azonos nemű párok együttélésének jogi elismeréséről: 30141/04

Tordai, C. (2010).  A Schalk-ügy: az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az azonos nemű párok együttélésének jogi elismeréséről: 30141/04. Jogesetek magyarázata : JeMa. 1(4), 88-93.

A házasság és más együttélési modellek magánjogi tartalmának közeledése. A házasság intézményét érintő tervezett magánjogi változások az új Ptk. Családjogi Könyvében

Szalai, M. (2008).  A házasság és más együttélési modellek magánjogi tartalmának közeledése. A házasság intézményét érintő tervezett magánjogi változások az új Ptk. Családjogi Könyvében. Iustum - Aequum - Salutare. 4(3), 75-90.