közvetett hátrányos megkülönböztetés

Az egyenlő bánásmód megsértésének azon fomája, amely akkor valósul meg, ha valamely előírás, feltétel vagy gyakorlat egy vagy több védett tulajdonsággal (így szexuális irányultsággal vagy nemi identitással) kapcsolatba hozható tulajdonsággal vagy állapottal rendelkező személyt más személyekkel szemben hátrányos helyzetbe hoz; kivéve, ha az előírás, feltétel vagy gyakorlat törvényes cél által objektíve igazolható, és a cél elérésére irányuló eszközök megfelelőek és szükségesek.

Egyenlő bánásmódról szóló törvény

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint tilos a szexuális irányultság vagy nemi identitás szerinti közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, illetve zaklatás a foglalkoztatás, a szociális biztonság és egészségügy, a lakhatás, az oktatás és képzés, valamint az áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele területén. A hátrányos megkülönböztetés áldozatai panaszukkal az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, más állami szervekhez, illetve a bírósághoz fordulhatnak. A jogszabály az ilyen esetekben ún. fordított bizonyítási eljárás alkalmazását írja elő, tehát az áldozatnak elég valószínűsítenie a bekövetkezett hátrányt, illetve hogy rendelkezik a védett tulajdonsággal, és az eljárás alá vontnak kell bizonyítania, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta vagy arra nem volt köteles.

Bejelentkezés