E. B. kontra Franciaország

E. B. kontra Franciaország

Típus: 
Ügyszám: 
43546/02
2008. január 22
Rövid összefoglaló: 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközőnek találta az örökbefogadás szexuális irányultság alapján történő megtagadását.

Tényállás: 

A kérelmező tartós párkapcsolatban élt azonos nemű partnerével, és gyermeket szeretett volna örökbe fogadni. A hatóságok a kérelmező kérelmét annak ellenére elutasították, hogy a törvények alapján lehetőség volt az egyéni örökbefogadásra.

Döntés: 

Az EJEB korábbi gyakorlatát megváltoztatva kimondta, hogy a döntés az Egyezmény családi élet védelmét kimondó 8. és a hátrányos megkülönböztetés tiltó 14. cikkeibe ütközik, mivel az örökbefogadás engedélyezését a kérelmező szexuális irányultsága alapján tagadták meg.

Idézetek: 

„Az EJEB rámutat, hogy a francia jog lehetővé teszi az egyedülálló személy számára gyermek örökbefogadását, ezzel vitathatatlanul megteremtve a lehetőséget az egyedülálló homoszexuálisok számára is az örökbefogadásra. A hazai jogszabályi háttér ellenére, az EJEB úgy ítéli meg, hogy a Kormány érvelése (azaz az apai példa hiánya) nem tekinthető különösen meggyőzőnek és nyomósnak ahhoz, hogy igazolható legyen általa a kérelmező által benyújtott örökbefogadási kérelem elutasítása.”

„Végül az EJEB megjegyzi, hogy a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései nem tartalmaznak rendelkezéseket a másik nemhez tartozó minta szükségességét illetően, amely így semmilyen körülmények között sem függhet az örökbefogadó egyedülálló szülő szexuális irányultságától.” 

Jogszabály-hivatkozás: