Távol Európától : kiemelt védelem alacsony színvonalon

Közlemény típusa:

folyóirat cikk

Forrás:

Fundamentum, Mennyiség 13, Feladat 1, p.89-108 (2009)

Webcím:

http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/09-1-08.pdf

Összefoglalás:

<p>A 154/2008-as AB határozat kritikája: a házasság fogalmának megváltoztathatatlansága, hagyományokra támaszkodás. Az ’élő alkotmány’ elmélete. Az Alkotmánybíróság értelmezése a család fogalmáról. A család szerkezetének változásai. A házasság és a család intézményének helytelen összekötése. Az alkotmánybíráskodás és a magánszféra, valamint az emberi méltóság és egyenlőség elvének konfliktusa. Összehasonlítás külföldi joggyakorlattal.</p>