Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv tervezetével összefüggésben

Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv tervezetével összefüggésben

Közlemény típusa:

folyóirat cikk

Forrás:

Magyar jog, Mennyiség 59, Feladat 11, p.690-694 (2012)

Webcím:

http://ptk2012.hu/wp-content/uploads/2012/11/mj_navratyil_z.pdf

Összefoglalás:

A szerző az új Polgári Törvénykönyv tervezetének ellentmondásos pontjait emeli ki, így többek között hibát vél felfedezni az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat várható szabályozása terén, valamint ismerteti a család fogalmának hiányosságait is. Rámutat, hogy a tervezet a korábbi változatokkal ellentétben nem nevesíti a házasság megszűnésének azt az esetét, amely szerint a házasság megszűnik az egyik házastárs nemének megváltoztatásával, így felhívja a figyelmet ennek szabályozásának szükségességére.