Családot, családjogot érintő változások Franciaországban, Görögországban, Hollandiában és Szerbiában

Közlemény típusa:

folyóirat cikk

Forrás:

Családi jog, Mennyiség 8, Feladat 2, p.36-42 (2010)

Összefoglalás:

<p>A szerző ismerteti a címben szereplő államok egyes változásait a családjog területén. Francia családjogi változások vizsgált területei: gyermekek meghallgatása bíróság előtt, holtan született gyermekek anyakönyvezésének problémái, cselekvőképtelen nagykorúak helyzete, házassági nyilatkozat megtagadása. A görögországi vizsgálat tárgya a különneműek partnerkapcsolata, házasság felbontása, névviselés, örökbefogadott gyermekek névviselése. Holland változások: házasság felbontása, szülői felügyelet, örökbefogadás. Jelentősebb szerb változások: a házasságfelbontás okainak szabályozása, családi mediáció sürgetése.</p>