Az élettársi kapcsolatok szabályozása az új polgári törvénykönyv tükrében

Közlemény típusa:

szakdolgozat

Szerzők:

Edit Kriston

Forrás:

Miskolci Egyetem (2014)

Webcím:

http://jogikar.uni-miskolc.hu/projectSetup/files/polgari/kristonelettarsi-kapcsolat.pdf

Összefoglalás:

<p>A szerző szakdolgozatában a de facto élettársi kapcsolat mibenlétével, valamint az ehhez fűződő joghatásokkal foglalkozik, nem tér ki részletesen a bejegyzett élettársi kapcsolatokra, kitér azonban arra, hogy élettársi kapcsolatot azonos nemű személyek is létesíthetnek. Megerősíti, hogy annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság megállapította a 43/2012 (XII. 20.) AB határozatában, hogy a család alkotmányos védelme nem csak a házasságon alapuló családra terjed ki, az élettársak életmódja alapján továbbra is különbséget tesz a szabályozás, amikor nem részesíti megfelelő védelemben a gyermektelen élettársakat.&nbsp;</p>