P. kontra S. és Cornwall County Council

P. kontra S. és Cornwall County Council

Típus: 
Ügyszám: 
C-13/94
1996. április 30
Rövid összefoglaló: 

Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, hogy egy transzszexuális személynek a nemi átalakító beavatkozás miatti elbocsátása a Tanács 1976. február 9-i, a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló irányelvébe ütközik.

Tényállás: 

P., aki egy transzszexuális személy, a Cornwall Megyei Tanács által fenntartott egyik oktatási intézmény menedzsereként dolgozott. P. 1992 tavaszán bejelentette S-nek az oktatási intézmény igazgatójának, hogy nemi átalakító beavatkozásnak kívánja magát alávetni. A beavatkozás egy ún. „való élet teszttel” kezdődött, amely időszakban P. nőként öltözött és viselkedett. A beavatkozás második szakasza kisebb sebészeti beavatkozásokból állt, majd egy végső sebészeti beavatkozással zárult. 1992 szeptemberében a beavatkozás második szakaszát követően P-nek munkáltatója létszámcsökkentésre hivatkozással felmondott. P. bírósági eljárást indított S. és a Cornwall Megyei Tanács ellen nemi diszkrimináció miatt. A hazai bírósági eljárás során bizonyítást nyert, hogy a P-nek való felmondás valós oka az volt, hogy P. nemi átalakító beavatkozásnak kívánta magát alávetni.

Az előzetes döntéshozatali eljárás során a nemzeti bíróság az ECJ-től többek között arra kereste a választ, hogy:

(i)           egy transzszexuális személynek a nemi átalakító beavatkozással kapcsolatos okok miatti elbocsátása sérti-e a foglalkoztatás területén a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód megteremtésével kapcsolatos vonatkozó irányelv rendelkezéseit; és

(ii)          egy munkavállaló transzszexualitásán alapuló megkülönböztetése a nemi diszkrimináció tilalmába ütközik-e.

Döntés: 

Az irányelv céljából és az irányelv által védett jogok jellegéből következik, hogy az irányelv az olyan megkülönböztetésre is alkalmazandó, amely az érintett személy nemének megváltoztatásából ered. Következésképpen, az irányelv sérelmét okozza egy transzszexuális személynek a nemi átalakító beavatkozásával kapcsolatos okok miatti elbocsátása. 

Idézetek: 

„Ezenkívül, az ECJ töretlen bírósági gyakorlata szerint az a jog, hogy senkit ne érjen neme alapján hátrányos megkülönböztetés alapvető jog, amelynek betartását az ECJ köteles biztosítani.”

„Következésképpen, az irányelv hatályát nem lehet csak az olyan megkülönböztetésre korlátozni, amely azon a tényen alapul, hogy az adott személy az egyik vagy a másik nemhez tartozik.”  

„Az ilyen megkülönböztetés lényegében, ha nem kizárólagosan, az érintett személy nemi hovatartozásán alapul. Azokban az esetekben, amikor egy személyt azért bocsátanak el, mert nemi átalakító beavatkozásnak kívánja alá vetni magát, vagy vetette alá magát, akkor kedvezőtlenebb elbánásban részesül, mint az a személy, aki ahhoz a nemhez tartozik, mint amelyikhez a nemi átalakító beavatkozásnak magát alávető személy a beavatkozás előtt tartozott.”