Szakirodalom

Szeibert, O. (2007).  Adalék az élettársakra vonatkozó magyar és német jogi szabályozás összevetéséhez - különös tekintettel a polgári jogi társaság szabályainak alkalmazására. Liber amicorum. Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére. 259-270.

könyvfejezet

A tanulmány a Polgári Törvénykönyv Javaslat alapján mutatja be az élettársi kapcsolat szabályozásának várható változását az új Ptk. hatályba lépése előtt, összehasonlítva a német szabályozással. Megállapítja, hogy egyes jogágak – a házassággal ellentétben – eltérően definiálják az élettársi kapcsolatot, amit a Javaslat rendezni kíván. A szerző összehasonlítást végez a német joggal az élettársi kapcsolat követelményeinek szempontjából, majd összehasonlítja az élettársak vagyoni viszonyait – ideértve az élettársi kapcsolat megszűnésének esetét is - a magyar és a német jog alapján.

folyóirat cikk

A cikkben először a családformák bemutatására kerül sor - a szerző bemutatja a szivárványcsaládokat is.

A családjogi helyzetet tekintve megállapítja, hogy a magyar családjogi szabályozás az Európai mintának megfelelő, majd részletesen elemzi a lehetőségeket és a jövőt.

A magyar elemzéshez hasonlóan végigveszi az európai lehetőségeket, hozzáállást és a lehetséges jövőt.

Szeibert, O. (2010).  Élettársak, bejegyzett partnerek törvényes örökösi jogállása európai összevetésben. Közjegyzők közlönye. 57(2), 1-19.

folyóirat cikk

A szerző bemutatja az élettársi és bejegyzett élettársi kapcsolat hazai szabályozását, különös tekintettel a címben foglalt öröklési jogi kérdésekre. Ismerteti a bejegyzett és de facto élettársak öröklésének kérdésével kapcsolatos európai gyakorlatokat több állam példáján keresztül (Skandinávia, Németország, Egyesült királyság, Hollandia, Csehország, Belgium, Spanyolország, Portugália, Szlovénia, Horvátország, Franciaország).

folyóirat cikk

A szerző elsőként ismertet az északi jogkört és az Északi Együttműködést – általánosságban és a családjog területén is. Kitér az azonos neműek számára nyitva álló regisztrált partnerkapcsolat szabályozására és jellemzőire Bemutatja a de facto élettársi kapcsolat elismerésének különbségeit is.

folyóirat cikk

Belgium, Svédország, Görögország és Új-Zéland példáján keresztül mutatja a házasságra, az élettársi és a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályozást.

folyóirat cikk

Különböző európai országok azonos nemű párokkal foglalkozó jogszabályainak ismertetése: Spanyolország (házasság), Csehország (regisztrált partnerkapcsolat), Belgium (örökbefogadás), Svédország (leszbikus szülők mesterséges megtermékenyítése). 

folyóirat cikk

A mesterséges megtermékenyítés jogi szabályozása egyes európai országokban: Egyesült Királyság, Szerbia, Horvátország. Részletesen tárgyalja az azonos nemű párok reprodukciós eljárásban való részvételének lehetőségeit az előbbi országokban.

folyóirat cikk

A szerző ismerteti a címben szereplő államok egyes változásait a családjog területén. Francia családjogi változások vizsgált területei: gyermekek meghallgatása bíróság előtt, holtan született gyermekek anyakönyvezésének problémái, cselekvőképtelen nagykorúak helyzete, házassági nyilatkozat megtagadása. A görögországi vizsgálat tárgya a különneműek partnerkapcsolata, házasság felbontása, névviselés, örökbefogadott gyermekek névviselése. Holland változások: házasság felbontása, szülői felügyelet, örökbefogadás. Jelentősebb szerb változások: a házasságfelbontás okainak szabályozása, családi mediáció sürgetése.