Az azonos neműek élettársi kapcsolatának társadalmi és jogi megítélése az ókortól napjainkig

Közlemény típusa:

folyóirat cikk

Szerzők:

Andrea Hegedűs

Forrás:

Jogelméleti Szemle, Feladat 2 (2010)

Webcím:

http://jesz.ajk.elte.hu/hegedus42.html

Összefoglalás:

<p>A cikk bemutatja a homoszexualitás definícióját több tudományág szempontjából, majd annak a különböző történelmi korokban való megítélésével foglalkozik az ókortól egészen napjainkig. Bemutatja a jogelméleti vitákon keresztül is, valamint ismerteti a katolikus egyház napjainkra jellemző álláspontját.</p>

<p>A hazai szabályozás tükrében végigveszi a változásokat a büntetőjog és a polgári jog területéről, kitérve a bejegyzett élettársi kapcsolatokra, valamint ismerteti a vonatkozó alkotmánybírósági határozatokat is.</p>

<p>Rövid európai kitekintésében az európai vonatkozásokat is számba veszi.</p>