Az Alkotmánybíróság első határozata a bejegyzett élettársi kapcsolatról: a házasság védelme és a jogbiztonság: 154/2008 (XII. 17.) AB határozat, ABK 2008. december, 1655

Közlemény típusa:

folyóirat cikk

Szerzők:

András Jakab

Forrás:

Jogesetek magyarázata : JeMa, Mennyiség 1, Feladat 2, p.9-16 (2010)

Webcím:

http://www.jema.hu/article.php?c=44

Összefoglalás:

<p>A 154/2008 (XII. 17.) Alkotmánybírósági határozat megsemmisítette a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvényt. A cikk bemutatja az alkotmánybírósági eljárás alapját képező indítványok lényegét, az Alkotmánybíróság érvelését, kitérve a különvéleményekre is, majd több kritikát fogalmaz meg az érveléssel kapcsolatban.</p>

<p>A szerző kiemeli, hogy a határozat jelentősége leginkább abban rejlik, hogy megállapítja, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat maga nem alkotmányellenes (csak a 2007. évi CLXXXIV. törvény), sőt alkotmányjogilag kívánatos is.</p>

<p>Kitér arra is, hogy a később elfogadott, bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvénnyel kapcsolatos, Alkotmánybírósághoz érkezett indítványokat az Alkotmánybíróság a 32/2010. (III. 25.) AB határozatában mind elutasította.</p>