Adalék az élettársakra vonatkozó magyar és német jogi szabályozás összevetéséhez - különös tekintettel a polgári jogi társaság szabályainak alkalmazására

Közlemény típusa:

könyvfejezet

Forrás:

Liber amicorum. Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére, p.259-270 (2007)

Összefoglalás:

<p>A tanulmány a Polgári Törvénykönyv Javaslat alapján mutatja be az élettársi kapcsolat szabályozásának várható változását az új Ptk. hatályba lépése előtt, összehasonlítva a német szabályozással. Megállapítja, hogy egyes jogágak – a házassággal ellentétben – eltérően definiálják az élettársi kapcsolatot, amit a Javaslat rendezni kíván. A szerző összehasonlítást végez a német joggal az élettársi kapcsolat követelményeinek szempontjából, majd összehasonlítja az élettársak vagyoni viszonyait – ideértve az élettársi kapcsolat megszűnésének esetét is - a magyar és a német jog alapján.</p>