A házasság és más együttélési modellek magánjogi tartalmának közeledése. A házasság intézményét érintő tervezett magánjogi változások az új Ptk. Családjogi Könyvében

Közlemény típusa:

folyóirat cikk

Szerzők:

Márta Szalai

Forrás:

Iustum - Aequum - Salutare, Mennyiség 4, Feladat 3, p.75-90 (2008)

Webcím:

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20083sz/07.pdf

Összefoglalás:

<p>Az új Ptk. Családjogi könyvének tervezett változásait veszi számba a hatálybalépés előtt, leginkább a házasságra és az ehhez kapcsolódó jogintézményekre helyezve a hangsúlyt. Külön tárgyalja az élettársi kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, valamint - a később hatályon kívül helyezett bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény alapján – a bejegyzett élettársi kapcsolatok szabályait, majd a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért egy táblázatban is összefoglalja a három jogintézmény jellemzőit.</p>