Az élettársi kapcsolatok jelenlegi szabályozása és de lege ferenda - hazánkban és Európában

Az élettársi kapcsolatok jelenlegi szabályozása és de lege ferenda - hazánkban és Európában

Közlemény típusa:

folyóirat cikk

Forrás:

Acta conventus de iure civili, Mennyiség 8, p.119-172 (2008)

Összefoglalás:

<p>A cikk összefoglalja a 2008-ban hatályos hazai és európai élettársi kapcsolatra vonatkozó jogviszonyokat, kezdve egy jogtörténeti áttekintéssel, végezetül pedig, a közeljövőben várható lehetséges fejlődési utak (új Ptk. tervezet koncepciói, illetve az EU tagállamok hatályos rendelkezései) bemutatásával. Összességében a szerző úgy vélekedik, hogy a jog a társadalmi változásokat kellene, hogy kövesse, így az élettársaknak több jogot adna, legyen az azonos vagy külön nemű.</p>