Élettársi vagyonjog: az ítélkezési gyakorlat állása 2012-ben. Újabb ítéletek és kérdések

Közlemény típusa:

könyvfejezet

Forrás:

Család, gyermek, vagyon. A joggyakorlat kihívásai, p.173-189 (2012)

Összefoglalás:

<p>A tanulmány azt tekinti át, hogy a bírósági gyakorlat miként ítéli meg az élettársak vagyoni viszonyait 2012-ben. Ismerteti az élettársi viszony jogi megítélését és röviden rámutat a különbségekre a házastársak vagyoni viszonyai és az élettársak vagyoni viszonyai körében. Kérdéseket fogalmaz meg és ezek mentén haladva elemzi a vagyoni viszonyokat. A megfogalmazott kérdések a következők: Mely feltételek mellett állapítható meg az élettársi közös vagyon keletkezése, ezen belül, hogy fennállt-e az élettársi kapcsolat, illetve hogyan dönti el a bíróság az érzelmi közösség és gazdasági közösség fennállásának kérdését. További kérdések, hogy kötöttek-e az élettársak eltérő vagyonjogi megállapodást, vagy hogy létezik-e közöttük élettársi vagyonközösség.</p>

<p>Megállapítja, hogy az élettársi viszonyok változatos formákat mutatnak, mind az együtt töltött idő mennyisége, mind az élettársak életkora, mind a kapcsolat érzékelhető célja, mind az összeköltözés módja, mind a közös gyermek léte szempontjából különbözhetnek. Csak a bíróságok ítélhetik meg azt, hogy az egyik vagy másik élettársat mennyiben tartják jogi védelemre érdemesnek, azaz olyannak, akire alkalmazhatók a Ptk. rendelkezései: megállapítható az élettársi viszony és megállapítható a közös szerzés, a közös tulajdon.</p>