Az élettársak és vagyoni viszonyaik: különös tekintettel a magyar ítélkezési gyakorlata és a házasságon kívüli partnerkapcsolatok szabályozási megoldásaira Európában

Közlemény típusa:

könyv

Forrás:

HVGorac, Budapest, p.375 (2010)

ISBN:

9789632580968

Összefoglalás:

<p>A kötetben a szerző a házasságon kívüli partnerkapcsolatok közül elsősorban a különneműek közötti kapcsolatokkal, és kiemelten a nem regisztrált, hanem a bejegyzés nélkül keletkező, informális jellegű, úgynevezett klasszikus élettársi kapcsolatokkal foglalkozik. Ennek magánjogi joghatásai közül főleg a vagyonjogi viszonyokat veszi át, különös hangsúlyt fektetve a kapcsolat megszűnésekor felmerülő problémákra. Történeti visszatekintésében a házasság és a házasságon kívüli partnerkapcsolatok mentén végigveszi a házasságfogalom és az élettársfogalom alakulásában szerepet játszó történeti tényezőket. Elemzi a hatályos szabályokat és szabályozási kísérleteket, majd arra is választ keres a magyar szabályozás kapcsán, hogy a jogalkotó milyen korosztályt, milyen jogi igényű lakosságot céloz meg az élettársi kapcsolat jogi rendezésének keretében, emellett kitér a bírósági gyakorlatra is. Nemzetközi kitekintésében bemutatja a házasságon kívüli partnerkapcsolatok rendezésének európai modelljeit is.</p>

<p>Ismerteti a megsemmisített bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvényt, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvényt és a vonatkozó Alkotmánybírósági határozatokat.</p>