Az élettársi kapcsolatok regisztrálása és annak hatása az élettársak öröklési jogi viszonyaira. Az új Ptk. kodifikációs folyamatának áttekintése

Közlemény típusa:

könyvfejezet

Szerzők:

Andrea Hegedűs

Forrás:

Miskolci konferenciák 2006-2007 , p.121-145 (2008)

Összefoglalás:

<p>A cikk az élettársi kapcsolatok regisztrálásának szabályozásának kialakulását tekinti át, kitérve az öröklési jogi vonatkozásokra is. A szerző a cikkben regisztráció alatt az élettársi kapcsolatok nyilvántartását és a hozzá kapcsolódó szabályokat érti.</p>

<p>Kárpáti Józsefre hivatkozva megismétli, hogy a regisztrált kapcsolatok egy alternatív megoldása lehet (a cikk megszületése idején) a bejegyzett életpartnerség, amely azonos nemű párok részre is lehetőséget nyújtana.</p>

<p>A cikk végén rövid európai kitekintést végez.</p>