Az európai családjog kézikönyve. Házassággal, szülői felelősséggel és tartással kapcsolatos ügyek az európai uniós jogban és a hágai egyezményekben

Az európai családjog kézikönyve. Házassággal, szülői felelősséggel és tartással kapcsolatos ügyek az európai uniós jogban és a hágai egyezményekben

Közlemény típusa:

könyv

Szerzők:

Zsuzsa Wopera

Forrás:

HVG-ORAC, Budapest, p.274 (2012)

Összefoglalás:

A könyv először tisztázza az európai családjog fogalmát, majd felsorolja az uniós jog hatálya alá tartozó családjogi jogvitákat, melyekkel a későbbiekben foglalkozik. Külön fejezetekben tárgyalja a házassággal és szülői felügyelettel kapcsolatos jogviták kezdeti és hatályos Európai Uniós szabályozását, a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogot, a házasság és bejegyezett élettársi közösség vagyonjogi következményeit rendező uniós rendeletjavaslatokat, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia családi jogi tárgyú egyezményeinek kapcsolatát az uniós joggal, valamint a tartási ügyek uniós szabályozását.