A házasság nem másolható

Közlemény típusa:

folyóirat cikk

Szerzők:

Éva Csűri

Forrás:

Ügyvédek lapja, Mennyiség 48, Feladat 2, p.14-17 (2009)

Összefoglalás:

<p>Az Alkotmánybíróság 154/2008. (XII.17.) számú határozatával megsemmisítette a bejegyzett élettársakról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvényt, amely így nem lépett hatályba. A cikk ezen Alkotmánybírósági határozatot foglalja össze. Határozatában az Alkotmánybíróság a következőket állapítja meg:</p>

<ul>
<li>Az Alkotmánybíróság megállapítja: az azonos nemű személyek számára&nbsp;&nbsp; a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének létrehozása nem alkotmányellenes.</li>
<li>Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény az indokolásban kifejtett okokból alkotmányellenes, ezért azt a jelen határozat közzétételének napjával megsemmisíti, ennek folytán a törvény nem lép hatályba.</li>
</ul>

<p>A szerző megjegyzése szerint nem pusztán a törvény megsemmisítése a lényege az Alkotmánybírósági határozatnak, hanem egy hosszabb ideje fennálló társadalmi, politikai vitát is eldöntött. Az indokolás szerint az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata, mint jogintézmény nem alkotmányellenes, ahogyan az sem, hogy lehetővé teszi a jogalkotó ezt a különneműek számra is, azonban ennek a 2007. évi CLXXXIV. törvény szerinti szabályozási módja már alkotmányellenes. A törvény ugyanis az azonos és különnemű személyek párkapcsolatait homogén csoportként kezeli és a joghatások tekintetében a házassággal teszi azonossá, ezzel pedig az Alkotmány több rendelkezésébe ütközik, így alkotmányellenes. Az indokolás értelmében az alkotmányellenesség fő szempontja, hogy a törvény a különböző neműek esetén a házassághoz megtévesztésig hasonlító, az azonos neműek esetén pedig a házasággal azonos jogokat hoz létre.</p>

Bejelentkezés