Az összehasonlítás nehézségei : az Európai Bíróság szexuális kisebbségeket érintő joggyakorlata

Közlemény típusa:

folyóirat cikk

Szerzők:

Petra Jeney

Forrás:

Fundamentum, Mennyiség 6, Feladat 3-4, p.147-153 (2002)

Webcím:

http://epa.oszk.hu/02300/02334/00011/pdf/EPA02334_Fundamentum_2002_03-04_105-111.pdf

Összefoglalás:

<p>A cikk szerint az Európai Bíróság (Európai Unió Bírósága) előtt az 1990-es évek közepén jelentek meg olyan ügyek, amikor a szexuális irányultságon alapuló egyenlő bánásmód volt a téma. Az ügyek kezelése megmutatja az egyenlő bánásmód önmagában rejlő korlátait, valamint a pozitív jog helyett a bírói gyakorlaton alapuló jogvédelem hibáit.</p>

<p>Elemzi az Európai Bíróság P. kontra S. és Cornwall-ügyben, valamint a Grant kontra South-West Trains Ltd.-ügyben hozott döntését és annak hatásait, majd értékeli az Európai Bíróság szexuális kisebbségekkel kapcsolatos gyakorlatát.</p>

<p>Megállapítja, hogy az Európai Bíróság gyakorlata nem alakított ki megfelelő jogvédelmet a szexuális kisebbségek részére</p>