Hazai és nemzetközi jogesetek

EUB ítélet
 • bejegyzett élettársi kapcsolat

A vonatkozó irányelvvel ellentétesnek bizonyult az a nemzeti szabályozás, amely a bejegyzett élettárs számára partnerének halála után nem biztosítja a túlélő hozzátartozónak járó ellátást.

EJEB ítélet
 • örökbefogadás

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközőnek találta az örökbefogadás szexuális irányultság alapján történő megtagadását.

EJEB ítélet
 • család
 • örökbefogadás

Az EJEB értelmezése szerint a családi kapcsolat megállapításánál a biológiai köteléken túl a valódi kötödést is figyelembe kell venni.

EJEB ítélet
 • hátrányos megkülönböztetés

A kérelmezők azért fordultak az Emberi Jogok Európai Bíróságához, mert Varsó polgármestere nem engedélyezett számukra egy bejelentett felvonulást és a hozzá kapcsolódó rendezvények közül sem mindegyikre kaptak engedélyt. A kérelmezők úgy vélik, hogy engedélyüket jogszerűtlenül tagadták meg és nem állt rendelkezésükre megfelelő jogorvoslat, hogy a szükséges engedélyeket időben beszerezhessék. Véleményük szerint hátrányos megkülönböztetés érte őket, ami így gyülekezési joguk sérelméhez vezetett. A Bíróság megalapozottnak találta a kérelmet és véleménye szerint a szervezőket hátrányos megkülönböztetés érte a szervezés során, ami így a gyülekezési joguk megsértéséhez is vezetett

EUB ítélet
 • transzszexuális
 • nyugdíj

Az EUB megállapította, hogy a nemi helyreállító műtéten átesett transzszexuális személyre az új neme szerinti nyugdíjkorhatár vonatkozik.

AB határozat
 • transzszexuális
 • egészségügyi ellátás

A határozat a művi meddővé tétel kapcsán foglalt állást a transznemű embereken végzett nemi megerősítő beavatkozások alapjogi összefüggéseiről, megállapítva, hogy azok a testi és szellemi egészség védelmében, illetve a személyiség integritásának megőrzése érdekében szükséges beavatkozások.

EJEB ítélet
 • élettársi kapcsolat
 • öröklés

A nemzeti szabályozás szexuális irányultság szerint tesz különbséget, amikor a különnemű élettársak számára lehetővé teszi, hogy az egyik fél halála után a lakásbérletet a másik fél folytassa, míg az azonos neműek számára nem nyújt ilyen jellegű védelmet.

EJEB ítélet
 • transzszexuális

Az EJEB határozata alapján amennyiben az egészségbiztosítás általában kiterjed az egészségügyileg szükséges beavatkozásokra, abban az esetben ki kell terjednie a nemi átalakító beavatkozás finanszírozására is.

EJEB ítélet
 • beleegyezési korhatár

A meleg párokra vonatkozó eltérő beleegyezési korhatár meghatározása sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyes rendelkezéseit.

AB határozat
 • beleegyezési korhatár

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 199. §-a (Természet elleni fajtalanság) az Alkotmány 70/A. §-ba ütközik, mert objektív ismérvek alapján nem igazolható, így önkényes megkülönböztetést tesz a szexuális irányultság szerint az olyan 18 éven felüli személyek között, akik 14-18 év közötti személyekkel beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesítenek.
Ehhez hasonlóan megállapította a 200. § (Természet elleni erőszakos fajtalanság) alkotmányellenességét, mivel nincs ésszerű oka annak, hogy a szemérem elleni erőszakot és a természet elleni fajtalanságot elkövetők cselekményét – önmagában a szexuális irányultságuk alapján – a törvényhozó különböző bűncselekménynek minősítse.