Pajić kontra Horvátország

Pajić kontra Horvátország

Típus: 
Ügyszám: 
68453/13
2016. február 23
Rövid összefoglaló: 

A kérelmező azért fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, mert véleménye szerint a családok újraegyesítése jogcímen történő tartózkodási engedélyt biztosító horvát jogszabályok szexuális irányultsága alapján hátrányosan megkülönböztetőnek minősülnek, mivel azonos nemű párok részére nem nyújtják ugyanazokat a lehetőségeket, mint a különnemű párok részére. A Bíróság megállapította, hogy az azonos neműek együttélése ugyanúgy a család fogalma alá tartozik, mint a különneműek hasonló együttélése, így amikor a horvát jogszabályok nem tették lehetővé az azonos neműek családi újraegyesítés jogcímen történő letelepedését, azok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. cikkével együtt olvasott 8. cikkét.

Tényállás: 

A bosznia-hercegovinai állampolgár kérelmező tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a horvát hatóságoknál család újraegyesítés jogcímen, mivel az azonos nemű, horvát állampolgárságú D.B.-vel kívánt letelepedni Horvátországban. Kérelmében nyilvánvalóvá tette, hogy Horvátországban tanult és tizenhét évig élt Zágrábban. A kérelmet elutasították arra hivatkozva, hogy nem teljesül minden törvényi követelmény annak kiadására. A kérelmező fellebbezett a Belügyminisztériumnál, mivel a hatóság határozatából arra következtetett, hogy azért utasították el a kérelmét, mert a vonatkozó törvény nem tartalmaz rendelkezést az azonos neműek család újraegyesítésére vonatkozóan. A fellebbezést elutasították, fenntartva a korábbi határozatot. A kérelmező újra fellebbezett, arra hivatkozva, hogy a különnemű párok számára biztosítja a család újraegyesítését a törvény, számára viszont nem. Fellebbezését újra elutasították. Ezután panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amit arra alapított, hogy szexuális irányultsága miatt megkülönböztetés érte, azonban a panaszát az Alkotmánybíróság elutasította, megerősítve a korábbi szervek döntéseit.

A kérelmező azért fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy az állapítsa meg az Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. cikkének (megkülönböztetés tilalma) 8. cikkel (családi élet tiszteletben tartása) együtt olvasott megsértését.

Döntés: 

A Bíróság a Schalk és Kopf kontra Ausztria ügyben megállapítottakra hivatkozva megerősíti, hogy az azonos neműek együttélése ugyanúgy a család fogalma alá tartozik, mint a különneműek hasonló együttélése.

Döntése alapján az, hogy az azonos neműek részére nem tették lehetővé a horvát jogszabályok a család újraegyesítése jogcímen történő letelepedést, az Egyezmény 14. cikkével együtt olvasott 8. cikkbe ütközik, mivel eltérő bánásmódot valósított meg.

Idézetek: 

„A körülmények alapján a Bíróság úgy vélekedik, hogy az állam hátrányos helyzetű bevándorlási politikájával kapcsolatos tárgyilagos indokból fakadó nem együttélés ténye D.B.-vel nem rontja le a kérelmező kapcsolatának állandóságát az Egyezmény 8. cikke szerinti családi élet fogalma tekintetében.”

„A fent felhozott okok fényében (lásd 79-84 bekezdések) a Bíróság úgy látja, hogy a kérdéses szituációban a kérelmezővel szembeni elbánás összeegyeztethetetlen az Egyezmény 14. cikkével együtt olvasott 8. cikkben megfogalmazott rendelkezéseivel”

Jogszabály-hivatkozás: