58/2001. (XII. 7.) AB határozat

58/2001. (XII. 7.) AB határozat

Típus: 
Ügyszám: 
1150/B/1991
2001. december 3
Rövid összefoglaló: 

Az Alkotmánybíróság a névjoggal kapcsolatos határozatában kitérve a transzszexuálisok névviselésére és névváltoztatására az európai bírósági gyakorlaton keresztül megerősítette, hogy az állam köteles a transz emberek nemének megváltozását a névváltozással együtt tudomásul venni.

Tényállás: 

A határozat az Alkotmánybíróság névviseléssel és névváltoztatással kapcsolatos átfogó határozata, amely röviden kitér a transzszexuálisok névviselésére és névváltoztatására is, ugyanakkor jelentős megállapításokat tartalmaz ezzel kapcsolatban.

Döntés: 

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a névjog az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglalt emberi méltóságból levezethető alapvető jog. Megerősíti, hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van az (ön)azonosságát kifejező saját névhez és annak viseléséhez. Ez a jog az állam által nem korlátozható, a születéssel keletkezik, az állam által elvonhatatlan. Alkotmányosan korlátozhatók azonban a névjog egyéb elemei, mint a névválasztás, névváltoztatás vagy a névmódosítás. Ettől azonban a névváltoztatáshoz való jog nem veszíti el alapjogi jellegét, sőt, más jogokkal összefüggésben kifejezetten is el kell ismerni, ennek értelmében pedig alapvető joggá válik a nemüket megváltoztató transzszexuálisok esetében a névváltoztatáshoz való jog. Az Alkotmánybíróság az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatán keresztül (B. kontra Franciaország, no. 13343/87) megerősíti, hogy a névváltoztatáshoz való jog a transzszexuálisok esetében elvezethet odáig, hogy követelhessék az anyakönyvben feltüntetett nevük megváltoztatását, nem csak a nemük, de nevük változása miatt is. Ez alapján pedig az állam köteles a nemük megváltozását a névváltoztatással együtt tudomásul venni.

Idézetek: 

„A Bíróság gyakorlata szerint ugyanakkor a névváltoztatáshoz való jog a transzszexuálisok esetében elvezethet odáig, hogy követelhessék az anyakönyvben feltüntetett nevük megváltoztatását, s őket át is kell anyakönyvezni, éspedig nemcsak a nemük, de a nevük változása miatt is. Az állam tehát köteles nemük megváltozását – a névváltoztatással együtt – tudomásul venni.”