37/2002. (IX. 4.) AB határozat

37/2002. (IX. 4.) AB határozat

Típus: 
Ügyszám: 
1040/B/1993
2002. szeptember 3
Rövid összefoglaló: 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 199. §-a (Természet elleni fajtalanság) az Alkotmány 70/A. §-ba ütközik, mert objektív ismérvek alapján nem igazolható, így önkényes megkülönböztetést tesz a szexuális irányultság szerint az olyan 18 éven felüli személyek között, akik 14-18 év közötti személyekkel beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesítenek.
Ehhez hasonlóan megállapította a 200. § (Természet elleni erőszakos fajtalanság) alkotmányellenességét, mivel nincs ésszerű oka annak, hogy a szemérem elleni erőszakot és a természet elleni fajtalanságot elkövetők cselekményét – önmagában a szexuális irányultságuk alapján – a törvényhozó különböző bűncselekménynek minősítse.

Tényállás: 

Az indítványozók szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 199. §-a (Természet elleni fajtalanság) sérti az Alkotmány 70/A. §-a szerinti diszkrimináció tilalmát. Véleményük szerint a természet elleni fajtalanság bűncselekménnyé nyilvánítása beavatkozást jelent a magánélethez, magántitokhoz való jogba, illetve ezek diszkriminatív módon megvalósuló korlátozását eredményezi az állampolgárok egy csoportjára nézve. A határozat értelmezése alapján természet elleni fajtalanságot követ el az a 18. életévét betöltött személy, aki beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesít vele azonos nemű, 14-18 év közötti életkorúval; ellenben nem követ el semmilyen bűncselekményt, ha a 14-18 éves személy tőle különböző nemű. Nem bűncselekmény továbbá, ha a 14-18 év közöttiek egymással létesítenek szexuális kapcsolatot, akár azonos neműek, akár különböző neműek. Egy másik indítványozó szerint emellett a 199. § és a 201. § (Megrontás) közösülést tilalmazó része alkotmányellenes abból a szempontból, hogy a kis korkülönbségű résztvevők szexuális kapcsolatát is bünteti, aminek nincs alkotmányos indoka. Emellett a jogbiztonságot is sérti, mivel egy fiatalkorú és kiskorú pár legális kapcsolata az idősebb fél nagykorúvá válásával azonnal büntetendővé válik. Azt is kifogásolhatónak találta az indítványozó, hogy a Btk. önkényesen határt von a közösülés és a fajtalanság közé és ennek következtében büntethetőnek nyilvánítja azt a 14-18 év közötti személyt, aki 12-14 év közötti személlyel közösül (a közösülés meghatározása szerint kizárólag ellenkező nemű személlyel lehetséges), míg nem büntethető akkor, ha ugyanilyen korú, de azonos nemű személlyel létesít szexuális kapcsolatot. Az indítványozók között szerepel több bíróság is, amelyek folyamatban lévő ügyeikben felmerült alkotmányellenesség miatt fordultak az Alkotmánybírósághoz.

Az Alkotmánybíróság a határozatban hosszasan elemzi a vonatkozó európai gyakorlatot és történelmet, valamint ismerteti saját gyakorlatát az Alkotmány diszkriminációt tiltó 70/A. §-a tekintetében.

Döntés: 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Btk. 199. §-a az elvégzett „észszerűségi” teszt alapján az Alkotmány 70/A. §-ba ütközik, ezért alkotmányellenes és megsemmisítette azt. Hasonló módon megsemmisítette a Btk. 200. §-át is.

Idézetek: 

„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. 199. §-a sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését, mert objektív ismérvek alapján nem igazolható, így önkényes megkülönböztetést tesz a szexuális irányultság szerint az olyan 18 éven felüli személyek között, akik 14-18 év közötti személyekkel beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesítenek.”

„Ugyancsak az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének sérelme miatt alkotmányellenes a Btk. 200. §-a. Nincs a tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű oka annak, hogy a szemérem elleni erőszakot és a természet elleni fajtalanságot elkövetők cselekményét – önmagában a szexuális irányultságuk alapján – a törvényhozó különböző bűncselekménynek minősítse, továbbá annak sem, hogy a cselekmény büntetendőségének magánindítványhoz kötését eltérően szabályozza.”