20/1999. (VI. 25.) AB határozat

20/1999. (VI. 25.) AB határozat

Típus: 
Ügyszám: 
498/B/1994
1999. június 23
Rövid összefoglaló: 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a korábban hatályos Büntető Törvénykönyv 203. § (3) bekezdésének a “vagy természet elleni fajtalanságot követ el,” szövegrésze alkotmányellenes, ezért megsemmisítette, mivel nem indokolható ésszerűen a különnemű testvérek közötti fajtalanság és az azonos nemű testvérek közötti fajtalanság büntetőjogi megítélése és így a kettő közötti különbségtétel. Ennek értelmében a fenti rendelkezés az Alkotmány 70/A. §-ba ütköző, szexuális irányultságon alapuló különbségtétel.

Tényállás: 

Két indítvány került az Alkotmánybíróság elé a korábban hatályos Büntető Törvénykönyv 203. §-a alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése tárgyában. A törvény szövege:

„Vérfertőzés
203. § (1) Aki egyenesági rokonával közösül vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor
tizennyolcadik életévét nem töltötte be.
(3)    Aki testvérével közösül, vagy természet elleni fajtalanságot követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő“

Az egyik indítványozó az egész paragrafus megsemmisítését kérte, a másik indítvány kifejezetten a 203. § (3) bekezdését támadja. Az első indítványozó elismeri, hogy a vérrokonok szexuális kapcsolata mindig is tiltott volt és tudományosan is indokoltak káros hatásai, azonban hiányoznak a társadalomra veszélyesség elemei, ezért nem a büntetőjog területére tartozik. A második indítványozó szerint a testvérek közötti vérfertőzés bűntetté nyilvánítása alkotmányellenes, ugyanis megkülönböztetés áll fenn az azonos nemű testvérek hátrányára, mivel a törvény a testvérek közötti heteroszexuális fajtalankodást nem tekinti bűncselekménynek, viszont a homoszexuális, „természet elleni” fajtalankodást bünteti. Ezt az Alkotmánybíróság is megerősíti indokolásában.

A Btk. 203. § (3) bekezdése tekintetében megerősíti az Alkotmánybíróság, hogy az azonos nemű testvérek közötti, nem erőszakos, hanem egyetértő, kölcsönös beleegyezésükön alapuló természet elleni fajtalanságot bünteti, tehát a különböző nemű testvérek közötti fajtalanságot nem.

Döntés: 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Btk.  203.  § (1) bekezdése, amely az egyenes ági rokonok közötti fajtalankodást bünteti nem tesz különbséget szexuális irányultság alapján, így nem megkülönböztető. Ugyanígy nem alkotmányellenes a (2) bekezdés sem.

A Btk.  203.  § (3) bekezdése viszont alkotmányellenes, mivel az csak az azonos nemű testvérek közötti fajtalankodást rendeli büntetni, így pedig megkülönböztető, aminek alapja a szexuális irányultság, és így az Alkotmány diszkrimináció tilalmát kimondó 70/A. §-ba ütközik.

Idézetek: 

„A különbségtétel alapja a vizsgált esetben egyedül a szexuális irányultság: eszerint a homoszexuális testvérpárokat fenyegeti büntetéssel a törvény, a heteroszexuális testvérpárokat nem. Ez, az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése alapján, az “egyéb helyzet” szerinti különbségtétel.”

„Nem indokolható ésszerűen a különnemű testvérek közötti fajtalanság és az azonos nemű testvérek közötti fajtalanság eltérő büntetőjogi megítélése. Nem igazolható az sem, hogy eltérő lenne ezek társadalomra veszélyessége.”