Emonet kontra Svájc

Emonet kontra Svájc

Típus: 
Ügyszám: 
39051/03
2007. december 13
Rövid összefoglaló: 

Az EJEB értelmezése szerint a családi kapcsolat megállapításánál a biológiai köteléken túl a valódi kötödést is figyelembe kell venni.

Tényállás: 

A kérelmező édesapja meghalt, így édesanyjával és mostohaapjával élt. Miután a kérelmező 2000 márciusában súlyos beteg lett, ellátásra és felügyeletre szorult. Ezt követően a család úgy döntött, hogy a mostohaapa örökbe fogadja a kérelmezőt annak érdekében, hogy jogilag egy családdá váljanak. Bár a bíróság engedélyezte az örökbefogadást, annak nyilvántartásba vételét a hatóságok megtagadták arra hivatkozással, hogy csak akkor fogadhatja a mostohaapa örökbe a kérelmezőt, ha ezzel egy időben az anya szülői jogosítványait megvonják a kérelmező vonatkozásában. A fellebbezési eljárásban a Szövetségi Bíróság megállapította, hogy a svájci polgári törvénykönyv alapján kizárt az együtt élő párok közös örökbefogadása, és ugyancsak kizárt az, hogy az együtt élő párok tagjai egymás gyerekét örökbe fogadhassák. 

Döntés: 

A családi élethez való jog tiszteletben tartása megkívánja a biológiai kapcsolaton túl a valódi kötődések figyelembevételét, ezért az EJEB megállapította az Egyezmény 8. cikkének sérelmét.

Idézetek: 

„(Az EJEB) hangsúlyozza, hogy az Egyezmény 8. cikkének céljából, a „család” fogalma nem szűkíthető le kizárólag a házasságon alapuló kapcsolatokra, hanem szintén magában foglalja az ún. de facto „családi kötelékeket”, amikor a partnerek házasságkötés nélkül élnek együtt.”

„Az EJEB esetjogából levezethető alapelvek értelmében, azokban az estekben, ahol a gyermekkel fennálló családi kötelék megállapítható, az Államnak úgy kell eljárnia, hogy lehetővé tegye ezen kötelék fejlődését, és megfelelő jogi biztosítékokkal meg kell teremtenie a gyermek családjába történő integrációjának lehetőségét.”

„Ami a kormány azon érvelését illeti, hogy a második és a harmadik kérelmező ugyanezt a célt azzal is elérte volna, ha összeházasodnak, az EJEB hangsúlyozza, hogy nem a nemzeti hatóságok feladata, hogy az érintettek helyett eldöntsék, milyen formában kívánják közös életüket leélni.” 

Jogszabály-hivatkozás: