Infotörvény

Infotörvény

Kibocsátó: 
Teljes cím: 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Rövidítés: 
Infotv.
Hatályos: 
igen
Típus: 
Ismertető: 

A törvény a szexuális életre és egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokat különleges adatnak minősíti, amely csak önkéntes írásbeli hozzájárulás vagy törvényen alapuló felhatalmazás kezelhető.