Irányelv a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmódról a szociális biztonság területén

Kibocsátó: 
Teljes cím: 
A Tanács irányelve (1978. december 19.) a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról
Rövidítés: 
79/7/EGK irányelv
Hatályos: 
igen
Típus: 
Ismertető: 

Az irányelv tiltja a nemen alapuló megkülönböztetést a betegség, rokkantság, idős kor és munkanélküliség esetére járó juttatások területén, ugyanakkor az öregségi nyugdíjkorhatár megállapítása ez alól kivítelt jelent. Egy EUB bírósági ítélet alapján az irányelv a transzszexuális személyekre is kiterjed.