Az Európai Parlament állásfoglalása a homofóbiáról Európában (2006)

Kibocsátó: 
Teljes cím: 
Az Európai Parlament P6_TA(2006)0018. sz. állásfoglalása a homofóbiáról Európában
Hatályos: 
igen
Ismertető: 

Az állásfoglalás többek között felhívja a tagállamokat, hogy a gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépést terjesszék az LMBT emberekre elleni cselekményekre is; szüntessék meg az azonos nemű párok hátrányos megkülönböztetését az öröklés, vagyonjog, társadalombiztosítás, stb. területén; biztosítsák az azonos nemű párok szabad mozgását a tagállamok között; és szervezzenek oktatási programokat a homofóbia csökkentése érdekében.