1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Kibocsátó: 
Rövidítés: 
régi Ptk.
Hatályos: 
nem
Típus: 
Ismertető: 

A Polgári Törvénykönyv 76. §-a szerint a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, ezért a szexuális irányultság vagy nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás áldozatai polgári peres úton szerezhetnek jogi elégtételt. A Polgári Törvénykönyv 685/A. §-a 1996 óta az azonos nemű párok közti élettársi kapcsolatot is elismeri.