transzszexuális

A határozat a művi meddővé tétel kapcsán foglalt állást a transznemű embereken végzett nemi megerősítő beavatkozások alapjogi összefüggéseiről, megállapítva, hogy azok a testi és szellemi egészség védelmében, illetve a személyiség integritásának megőrzése érdekében szükséges beavatkozások.

Jogeset

Az Alkotmánybíróság a névjoggal kapcsolatos határozatában kitérve a transzszexuálisok névviselésére és névváltoztatására az európai bírósági gyakorlaton keresztül megerősítette, hogy az állam köteles a transz emberek nemének megváltozását a névváltozással együtt tudomásul venni.

Jogeset

Az EJEB határozata alapján amennyiben az egészségbiztosítás általában kiterjed az egészségügyileg szükséges beavatkozásokra, abban az esetben ki kell terjednie a nemi átalakító beavatkozás finanszírozására is.

Jogeset

Az EJEB kimondta a nemüket megváltoztató transzszexuális személyek új nemének teljes elismerését és megállapította az Emberi Jogok Európai Egyezményének magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot kimondó 8. cikke és a házasságkötéshez való jogot kimondó 12. cikk sérelmét.

Jogeset

Az EUB megállapította, hogy a nemi helyreállító műtéten átesett transzszexuális személyre az új neme szerinti nyugdíjkorhatár vonatkozik.

Jogeset