élettársi kapcsolat

Vallianatos és mások kontra Görögország

A görög Kormány egy 2008-as törvénye kizárólag a különnemű pároknak nyújt lehetőséget jogilag elismert élettársi kapcsolat létesítésére. Több azonos nemű görög pár kérelme alapján a Bíróság végül megállapítja, hogy az azonos nemű párok kapcsolata ugyanúgy családnak minősül, mintha különneműek együttéléséről lenne szó és a jogszabály megkülönböztető, továbbá sérti a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot.

Az élettársak és vagyoni viszonyaik: különös tekintettel a magyar ítélkezési gyakorlata és a házasságon kívüli partnerkapcsolatok szabályozási megoldásaira Európában

Szeibert, O. (2010).  Az élettársak és vagyoni viszonyaik: különös tekintettel a magyar ítélkezési gyakorlata és a házasságon kívüli partnerkapcsolatok szabályozási megoldásaira Európában. 375.