Biblio

Found 102 results
2013
Szeibert, O. (2013).  Ami a házasság témájából Európát jelenleg leginkább foglalkoztatja: az azonos nemű partnerek házassága. Családi jog. 11(1), 38-44.
Bánkuti, M., Dombos T., Halmai G., Hanák A., Körtvélyesi Z., Majtényi B., et al. (2013).  Amicus Brief a Velencei Bizottságnak az Alaptörvény negyedik módosításáról. Fundamentum. 17(3), 5-36.
Mensáros-Tordai, J. Tekla (2013).  A bejegyzett élettársi kapcsolat margójára.
Vékás, L. (2013).  Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. Törvényjavaslatához (a zárószavazás előtt). Magyar jog. 60(1), 1-7.
Lápossy, A., Katalin S-T., & Katalin S. (2013).  A családban marad? Döntés után, avagy az Alkotmánybíróság családképe. Családi jog. 11(2), 1-7.
Lápossy, A., Katalin S-T., & Katalin S. (2013).  A család(fogalom) és más alapjogok : alkotmányjogi megközelítésből. Családi jog. 11(1), 1-8.
Jobbágyi, G. (2013).  A család-fogalom útvesztőiben. Jogtudományi közlöny. 68(12), 623-626.
Zsiros, A. (2013).  A házasság alkotmányjogi védelme és az élettársi kapcsolat. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica. 31, 259-270.
Szabó, N. Katalin (2013).  A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogitézmények összehasonlítása. Az azonos nemű párok együttélési formáinak jogi elismerése az egyes országokban. Tudományos Diákköri Szemle. 2, 181-210.
Szeibert, O. (2013).  Házassági jog: azonos nemű partnerek házassága Belgiumban és Franciaországban; bontójog Lengyelországban. Családi jog. 11(3), 45-51.
Tóth, L. (2013).  A meleg büszkeség napja. Rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben . 133-150.
Dombos, T., & Polgári E. (2013).  Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity(CM/Rec(2010)5) in Hungary. 287.
Dombos, T., & Polgári E. (2013).  Zavaros progresszió. Az Alkotmánybíróság a családok védelméről szóló törvényről. Fundamentum. 17(1), 55-62.
2012
Wopera, Z. (2012).  Az európai családjog kézikönyve. Házassággal, szülői felelősséggel és tartással kapcsolatos ügyek az európai uniós jogban és a hágai egyezményekben. 274.
Lukács, N. (2012).  Bejegyzett élettársi kapcsolat - az azonos nemű állampolgárok "22-es csapdája". Családi jog. 10(4), 17-23.
Szeibert, O. (2012).  Élettársi vagyonjog: az ítélkezési gyakorlat állása 2012-ben. Újabb ítéletek és kérdések. Család, gyermek, vagyon. A joggyakorlat kihívásai. 173-189.
Navratyil, Z. (2012).  Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv tervezetével összefüggésben. Magyar jog. 59(11), 690-694.
Schanda, B., & Molnár S. (2012).  A házasság védelme és a családjog : egy amerikai kísérlet tanulságai. Családi jog. 10(1), 28-33.
Schanda, B. (2012).  A jog lehetőségei a család védelmére. Iustum, aequum, salutare : jogtudományi folyóirat. 8(2), 77-88.
Frivaldszky, J. (2012).  Szempontok a családvédelmi törvény értékeléséhez.. Iustum - Aequum - Salutare. 8(2), 57-69.
Bánkuti, M., Dombos T., Fleck Z., Halmai G., Rozgonyi K., Majtényi B., et al. (2012).  Vélemény Magyarország új alkotmányos rendjéről. Fundamentum. 16(1), 5-34.